ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Magic Trick School κάντε κάτι από τα παρακάτω:

Επικοινωνία με τον Σταύρο Παπαγεωργόπουλο: stavrospapage99@gmail.com

Επικοινωνία με τον Δημήτρη Πατραμάνη : mitsakospao@gmail.com

Επικοινωνία με τον Τόλη Γεωργούλα : tolisosfp7@gmail.com